Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2008 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008

Dags att summera ännu ett år i Norrmejeriers historia. Ett händelserikt år, då vi tillsammans med resten av världen fick ändra prognoserna under sensommaren när de globala marknaderna skakades om.

Sidinnehåll:
Sammanfattning och nyckeltal, 2
Vd har ordet, 4
Ordförande har ordet, 6
Eko – mer än en trend, 8
Lokalproducerat, 10
Året i sammandrag, 12
Förvaltningsberättelse, 16
Resultaträkningar, 17
Balansräkningar, 18
Kassaflödesanalys, 20
Bokslutskommentarer, 21
Noter, 22
Revisionsberättelse, 26
Styrelse och revisorer, 28
Ledning, 30
Adresser, 31