Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2009 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009

2009 går till historien som paradoxernas år. Finanskris, industri- och fordonskris. Svarta siffror för arbetslösheten och en kraftig uppgång på börsen. Samtidigt skrev Norrmejerier historia och gjorde sitt bästa resultat på många år.

Sidinnehåll:
Sammanfattning och nyckeltal, 2
Vd har ordet, 4
Ordförande har ordet, 6
Hemmamarknaden Örnsköldsvik, 8
Konsumenttrender, 10
Ofel, 12
Året i sammandrag, 13
Förvaltningsberättelse, 20
Resultaträkningar, 21
Balansräkningar, 22
Kassaflödesanalys, 24
Bokslutskommentarer, 25
Noter, 26
Revisionsberättelse, 30
Styrelse och revisorer, 32
Ledning, 34
Adresser, 35