Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2010 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2010
Norrmejeriers årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010

2010 har varit ett år av återhämtning för stora delar av Sverige. För Norrmejerier har det varit ett starkt år och vi har lyckats leverera ett positivt rörelseresultat varje månad. Detta är ett resultat av det långsiktiga arbete som gjorts med vår lokala profil, våra varumärken och inte minst vår nära relation till ”Vi fortsätter att göra gott för Norrland” regionens mjölkbönder som är en förutsättning för att vi kan göra gott för Norrland.

Sidinnehåll:

Verksamheten
Sammanfattning och nyckeltal, 2
Ordförande har ordet, 4
Vd har ordet, 6
Marknader och trender, 9

Hållbarhetsredovisning
Norrmejeriers miljöarbete, 13
Norrmejeriers uppförandekod, 16
Norrmejeriers arbetssätt, 20

Ekonomi
Förvaltningsberättelse, 24
Resultaträkningar, 25
Balansräkningar, 26
Kassaflödesanalys, 28
Bokslutskommentarer, 29
Noter, 30
Revisionsberättelse, 34
Styrelse och revisorer, 36
Ledning, 38
Adresser, 39

Se hela årsredovisningen för 2010 som pdf