Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2011 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2011
arsredovisning2011.jpg

Årsredovisning 2011

2011 blev ett ovanligt spännande och händelserikt år. Mejerikartan har ritats om på ett sätt som innebär både nya möjligheter och utmaningar. Norrmejerier har också firat 40 år som mejeriförening och på många sätt är det en stolt och stark 40-åring som går in i ett nytt år.

Sidinnehåll

Verksamheten
Sammanfattning och nyckeltal, 2
Ordförande har ordet, 4
Vd har ordet, 7
Marknad och trender, 10

Hållbarhetsredovisning
Norrmejeriers miljöarbete, 14
Norrmejeriers uppförandekod, 18
Norrmejeriers arbetssätt, 22

Ekonomi
Förvaltningsberättelse, 24
Resultaträkningar, 25
Balansräkningar, 26
Kassaflödesanalys, 28
Bokslutskommentarer, 29
Noter, 30
Revisionsberättelse, 34
Styrelse och revisorer, 36
Företagsledning, 38
Adresser, 39