Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2012 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012

2012 är ännu ett år där vi har levererat ett gott resultat till våra ägare
och lyckats hålla avräkningspriset på en jämn nivå. Under året som gått
har vi också fått möta ny konkurrens i mjölkdisken. Detta i kombination
med att konsumtionen av mjölk fortsätter att minska är en utmaning som
kommer att ställa höga krav på hur vi agerar i framtiden.

Sidinnehåll:

Verksamheten
Sammanfattning och nyckeltal, 2
Ordförande har ordet, 4
Vd har ordet, 7
Marknader och trender, 10

Hållbarhetsredovisning

Norrmejeriers miljöarbete, 15
Norrmejeriers uppförandekod, 18
Norrmejeriers arbetssätt, 22

Ekonomi
Förvaltningsberättelse, 24
Resultaträkningar, 25
Balansräkningar, 26
Kassaflödesanalys, 28
Bokslutskommentarer, 29
Noter, 30
Revisionsberättelse, 34
Styrelse och revisorer, 36
Ledning, 38
Adresser, 39

Läs hela årsredovsiningen som pdf