Error: Object reference not set to an instance of an object. Årsredovisning 2015 - Norrmejerier: Gör gott
Start / Årsredovisning 2015
Monterad-mindre617.jpg

Årsredovisning 2015

2015 har präglats av en hård konkurrens inom mjölk- och mejerisektorn med låga avräkningspriser. Trots det tuffa läget och en fortsatt osäkerhet, är vi övertygade om att Norrmejerier även i framtiden kommer vara en stark aktör och erbjuda mejeriprodukter av utmärkt kvalitet.

Innehåll

Verksamheten
Året i korthet, 2
Ordförande har ordet, 4
Vd har ordet, 7
Marknad och trender, 11
Hållbarhetsredovisning, 17

Ekonomi
Förvaltningsberättelse, 26
Resultaträkningar, 27
Balansräkningar, 28
Rapport över förändring i eget kapital, 30
Kassaflödesanalys, 31
Bokslutskommentarer och noter, 32
Revisionsberättelse, 37
Styrelse och revisorer, 38
Företagsledning, 40
Adresser, 40

Läs hela årsredovisningen som pdf