Hur du gör gott för Norrland

Hur du gör gott

Du vet säkert redan att om du väljer produkter från vårt sortiment så garanteras du 100 % norrländska produkter, samtidigt som du är med och gör gott för Norrland. Men vad betyder det egentligen? Varför är det så bra att välja norrländskt? Och vad innebär öppna landskap, kortare transportsträckor och fler arbetstillfällen? Här kan du läsa mer om vad vi menar när vi säger gör gott.

Gör gott för Norrland - Öppna landskap 

 

Landskapen hålls öppna

Bönderna pratar ofta om att varje ko har en egen personlighet. Även om det finns hundra stycken mjölkkor på en gård kan bonden känna igen var och en och se vilket humör den är på. På de gårdar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och delar av Västernorrland som Norrmejeriers mjölk kommer ifrån lever och arbetar ungefär 24 000 kor som uteslutande får GMO-fritt foder. Varje ko äter gräs och klöver på en 9 000 kvadratmeter stor yta på ett år. Under samma år mjölkar en ko ungefär 9 000 liter mjölk. Det betyder att för varje liter mjölk du köper hjälper du till att hålla en kvadratmeter norrländskt landskap öppet! På så sätt bidrar du till att bevara den biologiska mångfalden i Norrland.

 

Gör gott - kortare transportsträckorKortare transportsträckor
Alla bondgårdar som producerar mjölk till Norrmejeriers produkter ligger i Norrland, och alla korna betar på de norrländska ängar. Produkter som tillverkas i södra Sverige eller utomlands måste köras över hela vårt avlånga land eller ännu längre för att nå ditt köksbord, vilket naturligtvis innebär en mycket större påfrestning på miljön. Men vi nöjer oss inte med att hålla nere milen för mjölkbilarna när de kör från norrländska mjölkgårdar. Vi har dessutom en mängd miljökrav på de fordon som kör våra produkter och vi arbetar tillsammans med andra aktörer så att de lastbilar som går på våra vägar utnyttjar lastutrymmet maximalt.


Fler arbetstillfällen
När du väljer mejeriprodukter från Norrmejerier så skapar du sysselsättning i och för Norrland. Tillsammans skapar vi ett kretslopp som är gott på alla möjliga sätt; allt för att hålla vår landsände levande.

 

I mjölkens resa från hage till mage involveras en lång rad människor. Det är allt från bonden på gården och veterinären som kollar upp korna till personalen på mejerierna och kassörskan i butiken. För att inte tala om mjölkbilens chaufför. Dessutom skapas en lång rad arbetstillfällen som ett resultat av att det norrländska landskapet hålls levande och att människor vill och kan bo kvar i hela Norrland.