Kor i dimman

I vårt mejeri

I dag mjölkas korna sällan för hand. Istället används en mjölkmaskin som suger mjölk ur kornas fyra spenar. Den varma mjölken från kon rinner genom rör till en stor tank som står i ett annat rum. I tanken kyls mjölken ner till +4°C så att den håller sig färsk. Tankbilen från mejeriet kommer till bondgården varannan dag året om.

Laboratoriet
Ett speciellt laboratorium på mejeriet tar hela tiden prover på mjölken för att vi ska vara säkra på att den ska smaka riktigt bra och inte innehålla några dåliga bakterier. Kontrollerna pågår under hela tillverkningen. Laboratoriet kontrollerar också att alla produkter håller sig bra ända fram till "Bäst före dag". Mejeriprodukter är färskvaror, och hållbarheten ökar ju kallare produkterna förvaras. Ett tips är att hålla temperaturen på +4 C i ditt eget kylskåp för bästa hållbarhet.

 

Mjölken testas i laboratoriet 

 

Vad händer på mejeriet?

Framme vid mejeriet pumpas mjölken från mjölkbilen till stora mjölksilon innan den går vidare in till mejeriet. På mejeriets laboratorium kontrolleras mjölken så att den smakar gott och inte innehåller några dåliga bakterier. Efter kontrollen separeras mjölken i en separator. Det innebär att mjölken snurrar runt i en stor behållare, ungefär som en karusell. På så sätt fås skummjölk och grädde för sig. Standardisering innebär att grädde och skummjölk återblandas till olika mjölksorter.

 

Varje mjölkprodukt har sin bestämda fetthalt. Det fett som tas bort från Lätt- och Mellanmjölk är naturligt rikt på vitamin A och D. För att återge mjölk med låg fetthalt sitt vitamininnehåll berikas den med vitamin A och D. Dessutom homogeniseras all mjölk. Det betyder att fettet finfördelas – något som ger mjölken en jämnare konsistens och fylligare smak. All mjölk och grädde pastöriseras. Då värms mjölken upp till +72°C under 15 sekunder. Detta ökar mjölkens hållbarhet. Efter pastörisering kyls mjölken ner till +4°C.

 

I mejeriet behandlas mjölken för att slutligen förpackas 

 

Nu är mjölken klar att förpackas. Det görs med hjälp av stora maskiner i förpackningshallen. Under hela resan genom mejeriet har inte mjölken lämnat det slutna systemet någon gång. Det innebär att inga bakterier eller andra föremål har kunnat komma in i mjölken.

 

Hur görs fil och yoghurt?

Hur tillverkas ost?
Från grädde till smör

 

Till butik och skola
1. Nu lastas mjölkförpackningarna, och alla andra produkter som görs på mejeriet, i en distributionsbil. Den åker sedan ut till butiker, restauranger och skolor med färska och goda produkter. Eftersom mjölk är en kylvara är det viktigt att den hela tiden hålls kall. Därför är det cirka +4°C i kylrummet på mejeriet och i distributionsbilen.

 

2. Ute i butiken placeras mjölken i en speciell mejeriavdelning som håller högst +8°C. Datummärkningen på förpackningen visar förpackningsdag och ”Bäst-före-dag”. Vid +8°C håller sig mjölken i oöppnad förpackning i cirka en vecka. Vid +4°C förlängs hållbarheten några dagar.

 

3. Distributionsbilen kommer till din skola ett par gånger i veckan med färsk mjölk. De större skolorna serverar mjölken i stora 20-liters förpackningar, medan de mindre ställer fram vanliga 1-liters mjölkpaket på lunchbordet.

 

Tillslut hamnar mjölken på ditt köksbord och avnjutes tillsammans med t.ex en god smörgås