Norrländsk mjölkens historia

Norrländska mjölkens historia

Två historiska perioder har betytt extra mycket för svenskt och norrländskt mjölkdrickande: de indoeuropeiska nomadernas intåg i Nordeuropa för ca 4000 år sedan, samt sent 1800- och tidigt 1900-tal då länsmejerska Anna Gustafsson levde och verkade i Norrbotten.

Utan nomaderna, ingen mjölk

För omkring 4000 år sedan kom boskapsskötande nomader och bredde ut sig över Norden. Det var de som introducerade mjölken som dryck för oss nordbor. Fram tills dess hade vi faktiskt inte druckit någon mjölk alls i Nordeuropa. Kon hade istället använts som dragdjur på gården, som en slags traktor kan man säga. Vid nomadernas intåg blev vi dock snabbt förtjusta i denna goda och näringsrika dryck. Därför fick hästen ta över det tunga dragarbetet, så att kon helhjärtat kunde ägna sig åt sin nya roll som mjölkproducent.

Mjölkning
Anna Gustafsson

Utan Anna Gustafsson, inget Norrmejerier

Det finns en person om betytt extra mycket för norrländsk mjölk och Norrmejerier: länsmejerskan Anna Gustafsson . Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade hon stor del i utvecklingen av mejerihantering och boskapsskötsel i Norrbotten. Hon var bland annat delaktig i skapandet av de kooperativa andelsmejerierna. Nu skulle bönderna själva, utan mellanhänder, sköta förädlingen av sin mjölk och tillsammans äga mejeriet. Under sin tid som länsmejerska bidrog Anna till att 30 andelsmejerier startades i Norrbotten. Hon la därmed grunden till det som kom att bli Norrmejerier, som idag ägs ca 530 norrländska mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Jämtland.

Här kan du läsa mer om Anna Gustafsson

Var med och skriv historia

Har du egna bilder som berör den norrländska mjölkens historia? Dela gärna med dig på vår facebooksida, så kanske just dina bilder får en plats i vårt bildarkiv!

Mjölkår att minnas

  • 1932: Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) grundas. I början av 2000-talet går den upp i branschföreningen Svensk Mjölk.
  • 1937: För att bryta en av smittvägarna för tuberkulos, införs pastöriseringskrav på mjölk i Sverige.
  • 1971: Norrmejerier bildas genom en sammanslagning av Västerbottens södra mejeriförening, Skellefteortens mejeriförening och Lappmarkens mejeriförening.
  • 1989: Ångermanlands Mejeriförening fusionerade med Nedre Norrlands Producentförening och en del bönder i Örnsköldsviks kommun går över till Norrmejerier.
  • 1991: Norrmejerier i Västerbotten slås ihop med Norrbottens läns producentförening (NLP).
  • 2011: Många gårdar i Ångermanland ansluter sig som medlemmar i Norrmejerier
  • 2015: Ett antal ekologiska gårdar i Jämtland ansluter sig till Norrmejerier.
Lär dig mer om mjölk