Norrmejerier - toppbild

Lediga jobb

Norrmejeriers motto är ”Gör Gott”. För arbetsplatsen innebär det att vi vill medverka till att skapa den ”Goda arbetsplatsen”. Visionen om den Goda arbetsplatsen präglas av en helhetssyn som förutsätter engagemang och delaktighet.

Alla inom företaget har ett gemensamt ansvar för att förverkliga vår vision och vårt förhållningssätt genomsyras av företagets värdeord, glädje, stolthet och flexibilitet. Värdeorden har arbetats fram i gemensamma seminarier tillsammans med samtliga medarbetare.

Arbetet kring den Goda arbetsplatsen ska ses som en del i verksamhetens utveckling och en naturlig del i ledar- och medarbetarskapet. Det är viktigt att medarbetaren kan påverka sin arbetssituation och känna arbetsglädje och delaktighet i det dagliga arbetet.