Miljö och klimat

Miljö och klimat

Klimatfrågan är utan tvekan en av vår tids viktigaste frågor och för Norrmejerier är det en självklarhet att göra allt vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Detta är på intet sätt ett arbete vi börjat med nu. Tvärtom. Det finns inskrivet i Norrmejeriers affärsidé att vi ska iaktta största möjliga miljöhänsyn i vårt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med detta i vår verksamhet, från mjölkrummen på gårdarna och hela vägen till våra konsumenter.

Vår miljövision

Vår miljövision är lika tydlig som den är ambitiös - Vi ska vara Sveriges ledande kretsloppsmejeri. Det innebär ett optimalt nyttjande av resurser och teknik i samklang med natur och miljö.


Mjölkens klimatpåverkan

Mjölk och klimatpåverkan

Diagram:
Fördelning av de klimatpåverkande gasernas ursprung under mjölkens livscykel omräknat som koldioxidekvivalenter. Totalt är utsläppen cirka 1,1 kg CO2 ekvivalenter för 1 liter mjölk.


Mjölk - nyttigt och klimatsmart

Mjölk - nyttigt och klimatsmart

Mjölk innehåller mer näring i förhållande till klimatpåverkan än vatten, läsk, juice, öl, vin, sojadryck och havredryck visar en studie från Uppsala universitet, Lunds universitet, University of Washington och Svensk Mjölk Forskning. Mjölk är mer än dubbelt så näringstätt som sojadryck i förhållande till dess klimatpåverkan, och nästan åtta gånger jämfört med havredryck.

Läs mer på LRF Mjölk