Miljö och klimat - Biogas

Biogas

Vår biogasanläggning i Umeå har varit i bruk sedan 2005. I den omhändertar vi restprodukter i vår produktion. Genom att röta dem får vi ut energi i form av biogas som vi använder i våra anläggningar.

På så sätt blir vi mer självförsörjande med energi och restprodukter och avlopp blir en tillgång istället för en miljöbelastning. Vår biogasanläggning producerar varje dag 50-55 000 kvh. Det motsvarar 2,5 normalstora villors årsförbrukning.

Biogas