Miljö och klimat - Konsumenter

Konsumenter

Våra konsumenter förväntar sig att Norrmejerier ska ligga långt fram när det gäller miljöområdet. Det tycker vi är bra. Det ställer krav på oss och på hur vi agerar. Men det finns också många "små frågor" i vardagen och på jobbet som påverkar miljön som vi alla kan ta tag i redan idag.

konsumenter

Här följer några enkla tips:

  • Köp inte mer mat än du behöver och släng inte bort den i onödan.
  • Sopsortera och lämna alla tomma förpackningar till en återvinningsstation.
  • Köp lokalproducerat för kortare transportsträckor, öppna landskap och för att skapa och behålla arbetstillfällen i Norrland.