Miljö och klimat - Lantbruket

Lantbruket

Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur.

Betande kor håller landskapet öppet samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Läs mer på LRF Mjölk

För att stimulera till ökad mjölkproduktion har vi ett nära samarbete med våra bönder. Alla våra mjölkgårdar är anslutna till och revideras regelbundet enligt kvalitetssäkringssystemet Norrgården. Syftet med standarden i Norrgården är att kunna garantera Mjölkkvalitet, Livsmedelssäkerhet, Djuromsorg och Miljöansvar. Läs mer om kvalitetssäkringssystemet Norrgården

Invägningen av ekologisk mjölk fortsätter att öka och visionen är att 2015 ska 10% av all invägd mjölk till Norrmejerier vara ekologisk. Läs mer om våra ekologiska produkter.