Miljö och klimat - Mejeriet

Mejeriet

Alla våra anläggningar är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO14001 samt energistandarden ISO50001. Våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk är även livsmedelssäkerhetscertifierade enligt standarden FSSC22000. Vi ser ständigt över vårt sätt att arbeta, våra inköp och där det är möjligt utnyttja ny, mer miljöanpassad och energieffektiv teknik.

mejeri
 
  • Vi har sedan 2005 en biogasanläggning på Umeå mejeri som rötar vassle och andra restprodukter. Anläggningen försörjer mejeriet med ca 1/3 av den energi som behövs i produktionen.
  • Luleå mejeri har bytt till en pelletspanna och även i Burträsk kommer vi i framtiden att satsa på förnybar energi.
  • Vi arbetar med att minska vattenförbrukning, elförbrukning samt användning av kemikalier vid alla vår anläggningar.
  • Vi arbetar med att minimera vårt avfall och öka andelen återvunnet material.

 

Här hittar du våra certifikat:

 

ISO14001

ISO50001

 

Livsmedelssäkerhetscertifikat:

 

FSSC22000 certifikat för Luleå mejeri

FSSC22000 certifikat för Burträsk mejeri

FSSC22000 certifikat för Umeå mejeri