Norrmejerier - toppbild

Transporter

Vi strävar efter att hela tiden minimera miljöbelastningen från våra transporter. Vi hämtar vår mjölkråvara från mjölkgårdar i Norrland. På så sätt kan vi korta transportsträckorna av mjölk till mejerierna. När vi kör ut våra produkter till butikerna har vi en samordnad utkörning av olika typer av varor i Norrland.

Transport
 

Vi ska minska miljöbelastningen från våra transporter.

 

För att nå miljömålet att minska miljöbelastningen från våra transporter så finns en övergripande handlingsplan med aktiviteter fram till 2017.
Det handlar om optimerade transporter och samdistribution med andra företag. Både genom att köra andras varor och skicka mejeriprodukter med andra transportföretag. Vid inköp av fordon strävar vi efter att de ska vara miljöanpassade. Användning av miljövänligt bränsle ska öka och vi utbildar våra chaufförer i att miljöanpassa sitt körsätt.  Planering av resande och att hitta andra mötesformer ingår också som en del i strategin att hitta möjligheter att bidra till förbättring av miljöpåverkan från våra transporter.