Norrmejerier - toppbild

Våra miljömål

 

Energi

Målet på detta område är att våra mejerier ska vara fria från fossila bränslen år 2017. Ett viktigt mål ur flera avseenden, dels genom att vi minskar klimatpåverkan från olja med fossilt ursprung, men också genom att vi går mot ett oberoende av fossil och ändlig energi. Ett annat mål är att minska energiförbrukningen årligen. Vi har även genomfört tester med bioolja under året och fortsätter att optimera detta vidare. Därmed har vi 2011 ökat vår andel av förnyelsebar energi ytterligare på våra anläggningar. Under de senaste åren har vi ökat förnyelsebar energi kontinuerligt.


Transporter

En av Norrmejeriers betydande miljöaspekter är våra transporter, som både handlar om intransport av mjölkråvara och uttransport av varor till butiker. Norrmejeriers mjölkleverantörer och butiker som tar emot färska livsmedel finns spridda i de fyra nordliga länen.
För att nå miljömålet att minska miljöbelastningen från våra transporter så finns en övergripande handlingsplan med aktiviteter. Det handlar om optimerade transporter och samdistribution med andra företag. Både genom att köra andras varor och skicka mejeriprodukter med andra transportföretag. Vid inköp av fordon strävar vi efter att de ska vara miljöanpassade. Användning av miljövänligt bränsle ska öka och vi utbildar våra chaufförer i att miljöanpassa sitt körsätt.  Planering av resande och att hitta andra mötesformer ingår också som en del i strategin att hitta möjligheter att bidra till förbättring av miljöpåverkan från våra transporter.

Det öppna norrländska landskapet

Betande kor är landskapsvårdare och en förutsättning för det öppna och varierade norrländska landskapet. Varje mjölkko håller en yta motsvarande tre fotbollsplaner öppen. Norrländska betande kor bidrar till att värna om den biologiska mångfalden samt att hålla landskapet öppet.

Kemikalier

Vi arbetar med att minska antalet kemikalier vi använder. Huvuddelen som används är disk- och rengöringsmedel. Vi granskar kontinuerligt kemikalier ur miljö- och hälsosynpunkt och värderar befintliga för eventuella byten. På så sätt minskar vi antalet och vi fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra och optimera vårt kemikaliearbete.

Avfall

Vårt mål är att sortera ut avfall så att det kan bli nya material via återvinning. Målet är att andelen återvunnet ska öka.