Norrmejerier - toppbild

Företaget Norrmejerier

Norrmejerier har en lång historia tillsammans med våra ägare, de norrländska mjölkbönderna. Vårt motto är "Gör gott" och med det menar vi att vi gör gott för Norrland, tillsammans med våra konsumenter, kunder och leverantörer. Vi har starka varumärken och levererar hållbara och säkra produkter.


 

omossHistoria.jpg Vår historia
Norrmejerier Ekonomisk Förening bildades 1971 genom en sammanslagning av Västerbottens södra mejeriförening, Skellefteortens mejeriförening samt Västerbottensläns mejeriförbund. Men våra anor sträcker sig ännu längre tillbaka i det norrländska bondesamhället. År 1991skedde en sammanslagning mellan Norrmejerier i Västerbotten och Norrbottensläns producentförening (NLP). Idag är Norrmejerier Sveriges nordligaste mejeriförening och vi ägs av mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten, delar av Västernorrland och Jämtland.  Läs mer om några av våra ägare

Vårt motto
Vårt motto ”Gör gott” fungerar tvärs genom hela värdekedjan. Vi ska erbjuda våra norrländska konsumenter och kunder produkter med hög kvalitet och god smak. Vi ska skapa förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland. Vi ska bidra till lokal sysselsättning. Vi ska värna om vår norrländska natur och våra öppna landskap. ”Gör gott” förmedlar ett positivt värde samtidigt som det också ger trygghet och valfrihet. Mer om gör gott hittar du här.

Om Norrmejerier - vår idé Vår affärsidé
Vi ska med största möjliga miljöhänsyn, samla in och förädla den norrländska mjölken och erbjuda våra konsumenter färska, attraktiva och unika norrländska mejeriprodukter av hög kvalitet. Då skapar vi förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland och därmed bidrar vi till att hålla Norrland levande.

Våra starka varumärken
Kampen om konsumenternas uppmärksamhet blir tuffare. Det räcker inte längre att erbjuda de bästa produkterna. Det gäller också att bygga starka varumärken. Med praktiska och profilerade förpackningar kan vi se till att det är våra produkter som lyser starkast i butikernas hyllor. Mer om våra varumärken

Säkra produkter
När man väljer varor från Norrmejerier ska man känna sig trygg. Trygg i att kunna lita på innehållet i förpackningen och på säkerheten i hela produktionskedjan. Det förutsätter till exempel system för spårbarhet av mjölkråvara, övriga ingredienser och färdiga produkter.

Alla våra mejerianläggningar är certifierade enligt livsmedelsstandarden ISO 22000. Vi identifierar risker och faror i processen genom att utarbeta HACCP (Hazard Analasys Critical Control Points) för all våra produkter.

Om ett fel skulle inträffa på en produkt har vi en återkallelseplan som innehåller tydliga instruktioner samt ansvarsfördelning. Det gör att vi snabbt kan agera på ett korrekt och effektivt sätt. Våra konsumenters feedback är en mycket viktig del av vårt kvalitetsarbete. Därför finns vårt konsumentforum, vars telefonnummer 020-222999 är utsatt på alla våra förpackningar. Det går också bra att mejla forum direkt via vårt kontaktformulär.

Hållbart lantbruk
Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning ör ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Det leder även till bättre resurshantering och att korna har det bra, vilket i förlängningen ger en mjölkråvara av högsta kvalitet. Vi och våra ägare, de norrländska mjölkbönderna ställer därför höga krav på hur lantbruksföretagen arbetar. Alla våra mjölkgårdar är t ex anslutna till och revideras regelbundet enligt kvalitetssäkringssystemet Norrgården. Syftet med standarden i Norrgården är att kunna garantera Mjölkkvalitet, Livsmedelssäkerhet, Djuromsorg och Miljöansvar.

Norrländska partnerskap
Våra leverantörer är en viktig del av vår verksamhet. Som kunder ställer vi lika hårda krav på våra leverantörer som på oss själva och vi förväntar oss att de respekterar de riktlinjer som finns beskrivs i vår uppförandekod.

Våra kunders framgång är vår framgång. Därför är vår viktigaste uppgift att bidra till kundens goda affär. Då räcker det inte att vara en bra leverantör. Försäljningsarbetet handlar istället om att vi som affärspartner kan bidra till att skapa effektiva integrerade affärslösningar. Butikernas, servicehandelns och storkökens framgångar är viktiga för vår framgång. Och vice versa. Därför ser vi oss i högre grad som en affärspartner än som en leverantör.

Vår produktutveckling
Norrmejeriers mejeriprodukter är baserade på näringstät norrländsk mjölk från jordbruk som hör till de renaste i världen. Alla våra produkter börjar i den norrländska naturen. Vår främsta drivkraft är att tillgodose våra konsumenters önskan om färska, naturliga, högklassiga mejeriprodukter som är genuint lokalt producerade av mjölkbönder i Norrland.

Våra konsumenters krav och förväntningar styr vår produktutveckling. Därför lägger vi stor vikt vid att lyssna på marknaden och följa trenderna inom såväl matvanor som livsstil.
Förutom egen specialistkompetens inom forskning och utveckling, har vi etablerat samarbeten med ledande forskningsinstitut, universitet och auktoriteter med inriktning på såväl livsmedel, läkemedel och näringskunskap som på mejeriområdet. Kanske är det ändå vår kreativa förmåga som utmärkt oss mest. Genom åren har det gjort oss till föregångare med nyskapande produkter som erbjudit unika mervärden till konsumenterna.