Gör gott för Norrland

Norrmejerier gör gott

Norrmejeriers verksamhet styrs av ett antal viktiga värderingar, regler och riktlinjer som vi dagligen arbetar efter. De ligger till grund för vår verksamhet och vår företagskultur. De är även våra löften till våra konsumenter, samarbetspartners, kunder och till varandra. Här har vi sammanfattat dessa på ett överskådligt sätt i en gemensam skrift. På engelska kallar man ofta en sådan här skrift för Code of Conduct, vilket på svenska blir ungefär uppförandekod. Vi kallar vår uppförandekod ”Så här gör vi gott”.

 • Vi gör gott för Norrland

  Vi gör gott för Norrland

  Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening. Vår främsta drivkraft är att tillgodose våra konsumenters önskan om färska, högklassiga mejeripro...

  Läs mer

 • Arbetsplatsen

  Arbetsplatsen

  Vi på Norrmejerier vill vara ett innovativt företag som inte följer, utan leder, utvecklingen inom vårt verksamhetsområde. Det arbete som var och en b...

  Läs mer

 • Produkt och sortiment

  Produkt och sortiment

  Mjölk och mejerivaror utgör en viktig del av vår kost. Norrmejeriers mejeriprodukter är baserade på näringstät norrländsk mjölk från ett jordbruk som ...

  Läs mer

 • Livsmedelssäkerhet och kvalitet

  Livsmedelssäkerhet och kvalitet

  När man väljer varor från Norrmejerier ska man känna sig trygg. Trygg i att kunna lita på innehållet i förpackningen och på säkerheten i hela produkti...

  Läs mer

 • Miljö och klimat

  Miljö och klimat

  När man verkar i så nära samspel med naturen som vi gör, har vi ett ansvar för att agera långsiktigt – i stort som smått. Den norrländska mjölkprodukt...

  Läs mer

 • Våra leverantörer

  Våra leverantörer

  Våra leverantörer är en viktig del av vår verksamhet och påverkar hur Norrmejerier uppfattas. Utöver den mjölkråvara som levereras från våra norrländs...

  Läs mer