Error: Object reference not set to an instance of an object. Ser du skillnaden? - Norrmejerier: Gör gott
Start / Ser du skillnaden?
607x450.jpg

Ser du skillnaden?

Det finns mjölk som skapar norrländska arbetstillfällen och det finns mjölk som inte gör det. Läs om hur dina val gör skillnad!

En del mjölk håller landskapen öppna i Norrland, medan andra håller dem öppna i Skåne, Västergötland eller Finland. Eller någon helt annanstans. Det finns helt enkelt mjölk som bidrar till ett starkt, levande och vitalt Norrland – och så finns det mjölk som bidrar till motsatsen.

Lokalproducerad mjölk och andra mejerivaror från norrländska mjölkbönder är kanske lätt att ta för givet, men faktum är att situationen snabbt kan förändras

Med gemensamma ansträngningar och medvetna beslut kan vi se till att även våra barn och barnbarn kan njuta av lokalproducerade mejeriprodukter. För allting avgörs nämligen i butikshyllan – varje dag. Det ligger i våra händer.

Tillsammans gör vi gott!