Till Norrmejerier startsida

Så gynnar du det lokala

När du väljer norrländska produkter så gör du en mikroinvestering i arbetstillfällen, kortare transportsträckor, en levande bygd med stärkt uthållighet och service samt öppna landskap som har en för våra breddgrader oöverträffad biologisk mångfald. 

Landskapen hålls öppna 

Bönderna pratar ofta om att varje ko har en egen personlighet. Även om det finns hundra stycken mjölkkor på en gård kan bonden känna igen var och en och se vilket humör den är på.

På de gårdar i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Ångermanland som Norrmejeriers mjölk kommer ifrån lever och arbetar ungefär 24 000 kor som uteslutande får foder som är fritt från GMO.

Varje ko äter gräs och klöver på en 9 000 kvadratmeter stor yta på ett år. Under samma år mjölkar en ko ungefär 9 000 liter mjölk. Det betyder att för varje liter mjölk du köper hjälper du till att hålla en kvadratmeter norrländskt landskap öppet! På så sätt bidrar du till att bevara den biologiska mångfalden i Norrland.

Kortare transportsträckor 

Alla bondgårdar som producerar mjölk till Norrmejeriers produkter ligger i Norrland, och alla korna betar på de norrländska ängar.

Produkter som tillverkas i södra Sverige eller utomlands måste köras över hela vårt avlånga land eller ännu längre för att nå ditt köksbord, vilket naturligtvis innebär en mycket större påfrestning på miljön.

Men vi nöjer oss inte med att hålla nere milen för mjölkbilarna när de kör från norrländska mjölkgårdar.

Vi har dessutom en mängd miljökrav på de fordon som kör våra produkter och vi arbetar tillsammans med andra aktörer så att de lastbilar som går på våra vägar utnyttjar lastutrymmet maximalt.

Fler arbetstillfällen

När du väljer mejeriprodukter från Norrmejerier så skapar du sysselsättning i och för Norrland. Tillsammans skapar vi ett kretslopp som är gott på alla möjliga sätt; allt för att hålla vår landsände levande.

I mjölkens resa från hage till mage involveras en lång rad människor. Det är allt från bonden på gården och veterinären som kollar upp korna till personalen på mejerierna och kassörskan i butiken. För att inte tala om mjölkbilens chaufför.

Dessutom skapas en lång rad arbetstillfällen som ett resultat av att det norrländska landskapet hålls levande och att människor vill och kan bo kvar i hela Norrland.

Gör gott för Norrland

Vi sticker ut hakan lite när vi säger att vi inte är ett vanligt företag, eftersom vi har som mål att Göra gott för Norrland och vi vill ha dig med i laget: Tillsammans gör vi gott!

Ta reda på mer om Gör gott

Osten viktig för Norrland

Visste du att det krävs 10 liter mjölk för att göra ett kilo ost. Därför gör du extra stor nytta för Norrland och dig själv genom att välja Norrmejeriers Präst®, Herrgård®och Grevé®, för att inte tala om Västerbottensost®!

Norrmejeriers ostsortiment