Till Norrmejerier startsida

Mer om begreppet Gör gott

Gör gott för Norrland låter kanske högtravande och lite flummigt, men vi lever och verkar efter det rättesnöret och varumärkeslöftet. Här benar vi ut några av begreppen.

Begreppet Gör Gott

Begreppet Gör Gott är ett sätt för oss att samla den kedja av insatser som bygger vår verksamhet och gynnar vår region. Som mejeriföretag gör vi gott genom att erbjuda alla våra konsumenter färska, attraktiva och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet. Våra ägare, de norrländska mjölkbönderna gör gott genom att vårda de norrländska landskapen, skapa arbetstillfällen och ta fram en högklassig råvara. Våra konsumenter, gör gott när de genom att göra ett aktivt val bidrar till att behålla de norrländska jordbruken. Detta samarbete, från hage till mage, skapar förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland och bidrar till att vi kan hålla Norrland levande. Detta är Gör Gott.

Lokalproducerat

Vi är rakt igenom norrländska. Vi ägs av norrländska bönder. Mjölkråvaran som används till våra produkter kommer från våra norrländska kor och förädlas här i Norrland. Det är lokalproducerat för oss.

Sponsring

Våra sponsorengagemang med stöd till norrländsk barnidrott är viktiga för oss. Det är ett sätt att utveckla relationen med våra konsumenter. Våra sponsringsaktiviteter äger rum i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och delar av Västernorrland

Forskningssamarbete

Vi ser samarbete med forskning och utbildning vid universitet och högskolor som en viktig del av vår verksamhet. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet och är ett sätt för oss att bidra till kunskapsutveckling i regionen. Vi stödjer forskning kring norrländskt jordbruk genom samarbete med SLU Röbäcksdalen och forskning kring mjölk och dess näringsinnehåll i samarbete med LRF Mjölk. Vi har även lokala forsknings- och mentorssamarbeten med bland annat Umeå universitet, Luleå tekniska högskola och Mittuniversitetet.

Gör gott för Norrland

Vi sticker ut hakan lite när vi säger att vi inte är ett vanligt företag, eftersom vi har som mål att Göra gott för Norrland och vi vill ha dig med i laget: Tillsammans gör vi gott!

Ta reda på mer om Gör gott

Socialt ansvar

Norrmejerier utgår i sitt arbete från FN:s Global Compacts regler om socialt ansvar, vilka avspeglar de normer vi sätter för oss själva och vad vi förväntar från våra leverantörer och deras underleverantörer.

Norrmejerier bidrar till det norrländska samhället med lokala mejeriprodukter, arbetstillfällen och en attraktiv och levande landsbygd.

Vi satsar extra på norrländska barn och unga genom sponsring till aktiviteteter och ett större projekt är Hjältarnas Hus som blir ett hus för sjuka barn vid Umeå universitetssjukhus.