Till Norrmejerier startsida

Så gör vi gott med sponsring

Vi på Norrmejerier känner oss hedrade att det är så många som önskar sponsring från oss!

Norrmejerier sponsrar med Norrländsk mjölk, inte med ekonomiska bidrag. Vi behandlar varje ansökan som faller inom våra sponsringsvillkor.

Det är oerhört många som söker sponsring och vi försöker i bästa möjliga mån fördela rättvist mellan föreningar, sporter, deltagare samt geografisk spridning.

Ansökningar via telefon eller för sent inkomna ansökningar behandlas ej (se ansökningstider). Då ni skickar in er ansökan får ni ett automatiskt svar, vi kontaktar er om ni blir beviljad sponsring då ansökningstiden för aktuell period är passerad och vi gått igenom ansökningarna.

Aktivitet

Personuppgifter

Norrmejeriers Integritetspolicy

Sponsringsvilkor

Mjölk ger energi

Mjölk har en unik sammansättning och är ett av de mest fullvärdiga livsmedel som finns. Mjölk och mjölkprodukter är våra viktigaste kalciumkällor men mjölk innehåller även betydande mängder av flera andra viktiga näringsämnen som både barn och vuxna behöver hela livet.

Ansökningstider 2020

Tid för aktivitet Sista ansökningsdag
Januari 2020 20 Nov 2019
Februari 2020 10 Dec 2019
Mars 2020 20 Jan 2020
April 2020 20 Feb 2020
Maj 2020 20 Mar 2020
Juni 2020 20 April 2020
Juli 2020 20 April 2020
Augusti 2020 20 April 2020
September 2020 10 Jun 2020
Oktober 2020 20 Aug 2020
November 2020 20 Sep 2020
December 2020 20 Okt 2020OBS! Det är många som ansöker. För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas. Vänligen respektera datum för sista ansökningsdag.

Vanliga frågor om vår sponsring

Här får du svar på vanliga frågor kring vår sponsring som är bra att läsa innan du skickar in din ansökan

Vanliga frågor om vår sponsring