Till Norrmejerier startsida

Sponsring

Vi på Norrmejerier känner oss hedrade att det är så många som önskar sponsring från oss. På grund av det rådande läget med de restriktioner som finns, har vi pausat vår sponsringsverksamhet.  Vi hoppas att du kikar in här framöver igen då förutsättningarna för att träffas många ser annorlunda ut. Ta hand om varandra.

Vi behandlar varje ansökan som faller inom våra sponsringsvillkor (se längre ned). Det är oerhört många som söker sponsring och vi försöker i bästa möjliga mån fördela rättvist mellan föreningar, sporter, deltagare samt geografisk spridning. Ansökningar via telefon eller för sent inkomna ansökningar behandlas ej (se ansökningstider). Vi kontaktar er om ni blir beviljad sponsring eller ej då ansökningstiden för aktuell period är passerad och vi gått igenom ansökningarna.

Sponsringsvillkor

Vi brinner för att göra gott och vår sponsring är en viktig del i detta. Kul att du också gör gott!

Gräsrotssponsring Barn

  • Arrangemang för barn och ungdomar upp till 18 år i Norrmejeriers område.
  • Arrangemang inom kultur, mat, idrott, miljö eller samhälle.
  • Att arrangemanget som sponsras bedriver en seriös verksamhet inom sitt område.
  • Att det upprättas ett skriftligt samarbetsavtal mellan parterna.
  • Norrmejerier ska ha branschexklusivitet inom mejeribranschen.
  • Norrmejerier ska ha associationsrätt till objektet.
  • Norrmejeriers mjölk ska kunna drickas vid passande tillfälle under arrangemanget

Ansökningstider 2020

Tid för aktivitet Sista ansökningsdag
Januari 2020 20 Nov 2019
Februari 2020 10 Dec 2019
Mars 2020 20 Jan 2020
April 2020 20 Feb 2020
Maj 2020 20 Mar 2020
Juni 2020 20 April 2020
Juli 2020 20 April 2020
Augusti 2020 20 April 2020
September 2020 10 Jun 2020
Oktober 2020 20 Aug 2020
November 2020 20 Sep 2020
December 2020 20 Okt 2020

OBS! Det är många som ansöker. För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas. Vänligen respektera datum för sista ansökningsdag.

Vanliga frågor om vår sponsring

Här får du svar på vanliga frågor kring vår sponsring som är bra att läsa innan du skickar in din ansökan

Vanliga frågor om vår sponsring