Till Norrmejerier startsida

Så gör vi gott med sponsring

Vi på Norrmejerier känner oss hedrade att det är så många som önskar sponsring från oss!

Norrmejerier sponsrar med Norrländsk mjölk, inte med ekonomiska bidrag. Vi behandlar varje ansökan som faller inom våra sponsringsvillkor.

Det är oerhört många som söker sponsring och vi försöker i bästa möjliga mån fördela rättvist mellan föreningar, sporter, deltagare samt geografisk spridning.

Ansökningar via telefon eller för sent inkomna ansökningar behandlas ej (se ansökningstider). Då ni skickar in er ansökan får ni ett automatiskt svar, vi kontaktar er om ni blir beviljad sponsring då ansökningstiden för aktuell period är passerad och vi gått igenom ansökningarna.

Aktivitet

Personuppgifter

Norrmejeriers Integritetspolicy

Sponsringsvilkor

Mjölk ger energi

Mjölk har en unik sammansättning och är ett av de mest fullvärdiga livsmedel som finns. Mjölk och mjölkprodukter är våra viktigaste kalciumkällor men mjölk innehåller även betydande mängder av flera andra viktiga näringsämnen som både barn och vuxna behöver hela livet.

Ansökningstider 2019

Tid för aktivitet Sista ansökningsdag
Januari 2019 20 Nov 2018
Februari 2019 10 Dec 2018
Mars 2019 20 Jan 2019
April 2019 20 Feb 2019
Maj 2019 20 Mar 2019
Juni 2019 20 April 2019
Juli 2019 20 April 2019
Augusti 2019 20 April 2019
September 2019 10 Jun 2019
Oktober 2019 20 Aug 2019
November 2019 20 Sep 2019
December 2019 20 Okt 2019OBS! Det är många som ansöker. För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas. Vänligen respektera datum för sista ansökningsdag.

Vanliga frågor om vår sponsring

Här får du svar på vanliga frågor kring vår sponsring som är bra att läsa innan du skickar in din ansökan

Vanliga frågor om vår sponsring