Till Norrmejerier startsida

Norrmejeriers affärsområden

Norrmejerier Ekonomisk Förening är organiserad i fyra affärsområden: AO Färskvaror, AO Ost & Pulver, AO Export & Gainomax® samt AO KAM EMV & Lego.

affarsledning

AO Färskvaror

Affärsområdet arbetar med kärnprodukterna i varumärket Norrmejerier® samt Verum Hälsofil®, Verum Hälsoyoghurt®, Fjällfil® och Fjällyoghurt®. Affärsområdet kännetecknas av mycket hög omsättning av mjölkråvara och kort kapitalbindningstid. Verum- och Fjäll-produkterna distribueras i hela Sverige medan Norrmejerier-produkterna erbjuds i de norrländska landskapen. Affärsområdeschef är Anna-Karin Karlsson.

AO Hårdost & Pulver

Affärsområdet innehar Norrmejeriers ädlaste varumärke: Västerbottensost® men också de tre "ostklassikerna" Präst®, Herrgård® och Grevé®. Vid ostproduktion bildas mjölkpulver vilket avsätts på en särskild marknad. Produktionen kräver stora mängder mjölkråvara och lagring för att uppnå optimal mognad. Affärsområdeschef är Jörgen Öberg.

AO Export & Gainomax®

Export avser dels premiumvarumärket Västerbottensost och dels Gainomax®. Den senare är det starkaste varumärket i Sverige inom sportnutrition och är ett etablerat varumärke i stora delar av Norden. Marknaden är i fortsatt stark tillväxt. Affärsområdeschef är Diego Cabeza.

AO KAM EMV & Lego

Affärsområdet ansvarar dels för Key Account Managers mot de största kundgränssnitten, dels produktion av återförsäljarnas egna varumärken samt legoproduktion. Affärsområdeschef är Stephan Borgström.

Norrmejeriers hållbara transporter

Norrmejerier kör på förnyelsebart bränsle och vi har en utpräglat effektiv logistik, där vi samdistribuerar varor för ett 70-tal livsmedelsföretag.

Hållbar samdistribution

Nyheter från Norrmejerier

Välkommen till Norrmejeriers nyhetsrum! Föreningen har många spännande saker på gång och här kan du följa hur vi utvecklar norrlänningarnas eget Norrmejerier…

Läs mer