Till Norrmejerier startsida

Biogas i kretsloppsmejeriet

Norrmejerier har ett kretsloppsmejeri som återvinner restprodukter till biogas som sedan används till att värma diskvatten samt skapa elenergi som minskar behovet av fossila energikällor.

Umeå mejeri ska bli helt fritt från fossila bränslen. Vår biogasanläggning i Umeå har varit i bruk sedan 2005. I den omhändertar vi bi- och överskottsprodukter i vår produktion. Genom att röta dem får vi ut energi i form av biogas som vi använder i våra anläggningar.

På så sätt blir vi mer självförsörjande med energi och restprodukter och avlopp blir en tillgång istället för en miljöbelastning. Vår biogasanläggning producerar varje dag 50-55 000 kvh. Det motsvarar 2,5 normalstora villors årsförbrukning.
 
I Biogasanläggningen i Umeå produceras idag ånga motsvarande ca 13 000 MWh/år som ersätter ca 1200 m3 olja till driften av Umeå mejeri. Energin utvinns genom så kallad rötning av vassle som är en restprodukt från osttillverkningen och andra restprodukter från den övriga mejeriproduktionen.
 
Biogasanläggningen förser mejeriet med ca 1/3 av den energi som går åt i produktionen.

Norrländsk mjölk näringstät & klimatsmart!

Mjölk är mest näringstät i relation till sin klimatpåverkan – Dubbelt så näringstät som sojadryck och med åtta gånger mer än havredryck.

Läs mer