Till Norrmejerier startsida

Förnyelsebart bränsle i Norrmejeriers bilar

Norrmejerier använder 100 procent förnyelsebar diesel, HVO100 för alla Norrmejeriers transportbilar som tankar vid Umeå och Luleå mejeri.

HVO100 används i Norrmejeriers egen tankstation vid Umeå mejeri och även i tankstationen vid Luleå mejeri. Därutöver testar Norrmejerier sedan tidigare biogas som drivmedel. I Boden och Skellefteå finns två hybridbilar som körs på en fjärdedel biogas. – Att minska koldioxidbelastningen genom förnyelsebara bränslen är viktigt för oss. 

HVO-diesel kan användas i våra befintliga bilar och vi kan minska utsläppen av koldioxid, CO2 med upp till 90 procent jämfört med om vi skulle köra enbart med fossila drivmedel, säger Marie-Louise Berggren, miljöansvarig vid Norrmejerier.

Ett av flera miljöinriktade steg

Bytet till HVO i Umeå och Luleå motsvarar hälften av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning. – HVO-diesel är ett av många nödvändiga steg i en långsiktig satsning mot en fossilfri fordonsflotta.

Vi kommer utvärdera de försök vi gör med biogasbilar och att tanka HVO vid våra egna tankstationer och följa den fortsatta utveckling kring drivmedel och fordon, säger Marie-Louise Berggren.

Bytet till HVO-diesel vid mejeriet i Umeå har möjliggjorts genom ett samarbete med Statoil som utökar sitt leveransområde för förnyelsebar diesel.

Långsiktigt hållbarhetsarbete 

Byte till förnyelsebara drivmedel ingår i ett långsiktigt hållbarhetsarbete för minskad belastning på klimat och miljö, med en strävan om att Norrmejeriers mejerier ska bli fossilfria med ett utvecklat kretslopp mellan gård och mejeri.

Visste du att Norrmejerier är bra på samåkning?

  • Ett 70-tal livsmedelsföretag skickar gods med Norrmejeriers distributionsbilar.
  • Mer än hälften av alla livsmedel vi transporterar "samåker".
  • Norrmejeriers dotterföretag Lincargo anlitar tio åkerier som ger oss tillgång till 70 lastbilar och 30 släp.
  • Varje vecka gör vi cirka 4300 leveranser till 1900 godsmottagare.

Norrländsk mjölk näringstät & klimatsmart!

Mjölk är mest näringstät i relation till sin klimatpåverkan – Dubbelt så näringstät som sojadryck och med åtta gånger mer än havredryck.

Läs mer