Till Norrmejerier startsida

Vad är Norrmejerier?

Norrmejerier är de norrländska mjölkböndernas egen mejeriförening. Norrmejerier förädlar de norrländska mjölkböndernas råvara till mejeriprodukter med unik kvalitet och norrländska mervärden. 

Tio medlemskretsar

Norrmejerier har tio medlemskretsar. Kretsarna samlar medlemmarna och arbetar för att driva regionala och gemensamma frågor. Kretsarna utser ombud till fullmäktige och stämma.

Fullmäktigekonferenser

Norrmejerier har två ordinarie fullmäktigekonferenser årligen. Vid fullmäktigekonferenserna diskuteras gemensamma frågor om Norrmejerier som ekonomisk förening och ägarfrågor.

Stämma

Norrmejerier har en ordinarie årlig stämma. Stämman hanterar sedvanliga frågor tillhörande ett årsmöte. Stämman väljer också företagets styrelseledamöter växelvis för en mandattid om två år. Konstituerande styrelsesammanträde utser Styrelsens ordförande och vice ordförande.

Föreningslagen

Norrmejerier följer föreningslagens regelverk, vilket redovisningsmässigt till stora delar överensstämmer med regelverket för aktiebolag.

Norrmejeriers styrelse

Norrmejeriers styrelse verkar för företagets och medlemmarnas bästa, nu och i framtiden.

Företagsledning

Norrmejeriers styrelse tillsätter vd som utser företagets ledning och driver verksamheten enligt uppsatta mål.

Affärsidé

Vi ska skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland genom att tillgodose konsumenternas och kundernas önskemål om färska, lokalproducerade och unika mejeriprodukter av utmärkt kvalitet och smak.

Vision

Vi gör gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över – Vi gör mjölkbaserade produkter av utmärkt kvalitet – Vi agerar med ett långsiktigt och hållbart perspektiv i hela värdekedjan från hage till mage – Vi gynnar den norrländska regionen genom att skapa arbetstillfällen, öppna landskap och kortare transportsträckor av livsmedel.

Övergripande mål

Vi ska vara ett självständigt och lönsamt mejeriföretag som gör gott för Norrland och därmed för oss själva.

Gör gott

Gör Gott är ett sätt för oss att samla den kedja av insatser som bygger vår verksamhet och gynnar vår region. Som mejeriföretag gör vi gott genom att erbjuda konsumenter färska, attraktiva och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet. Våra mjölkproducenter gör gott genom att vårda de norrländska landskapen, skapa arbetstillfällen och ta fram en högklassig råvara. Våra konsumenter, gör gott genom ett aktivt val i mejeri- och osthyllan. Detta samarbete, från hage till mage, skapar förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland och bidrar till att vi kan hålla Norrland levande.

- Detta är Gör Gott.

Gör gott för Norrland

Gör gott för Norrland har många betydelser, inte bara för jobben, det öppna landskapet och att verka för livskraftiga bygder.

Läs mer