Till Norrmejerier startsida

Norrmejerier följer Coronaviruset (Covid-19)

Våra kunder och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet. Norrmejerier har sedan utbrottet av coronaviruset noga följt händelseutvecklingen och vidtagit åtgärder utifrån en försiktighetsprincip för att värna alla medarbetares hälsa samt minimera påverkan på vår verksamhet. Bland annat har vi infört generellt besöksförbud på alla våra anläggningar.

Som lokalt livsmedelsproducerande företag har vi ett extra stort ansvar för den lokala livsmedelsförsörjningen. Vi agerar enligt myndigheternas rekommendationer och följer utvecklingen mycket noggrant.

Upptäck mer