Till Norrmejerier startsida

Dina Norrländska mjölkbönder

Norrmejerier ägs av mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Ett hållbart norrländskt lantbruk är en förutsättning för ett levande norrländskt landskap och biologisk mångfald i vår natur. Norrländsk mjölkråvara är en av de mest näringstäta i världen, så förutom att hålla de norrländska landskapen öppna och skapa arbetstillfällen så levererar våra mjölkgårdar en lokalproducerad mjölkråvara av allra högsta kvalitet som vi på Norrmejerier förpackar och förädlar till goda norrländska mejeriprodukter. Det gör gott.

Norrbottniska mjölkbönder och bygden

Träffa Anki och några andra mjölkbönder i Norrbotten.

Läs mer

Västerbottens mjölkgårdar och dess bönder

Åke är en av Västerbottens mjölkbönder. Läs mer om hans och hans kollegors livsval för Norrland.

Läs mer

Mjölkbönder i Västernorrlands öppna landskap

Lena och hennes make bygger vidare på familjens mjölkgård. Se hur hon och andra västernorrländska bönder agerar. 

Läs mer

Jämtska mjölkbönder och deras kor

Wilhelm Nyh är en mjölkbonde i Trångsviken och han jobbar för både bygden och landskapet.

Läs mer

Visste du att bönderna äger Norrmejerier?

Norrmejerier ägs av mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Läs mer om dina norrländska mjölkbönder

Bönderna äger Norrmejerier

Mjölk ger energi

Mjölk är ett av de mest fullvärdiga livsmedel som finns. Mjölk och mjölkprodukter är våra viktigaste kalciumkällor men innehåller även betydande mängder av flera andra viktiga näringsämnen som både barn och vuxna behöver.

Mer om våra mjölkprodukter

Karta med dina mjölkbönder

Här kan du se fördelningen av mjölkbönderna i din närhet.

Läs mer