Till Norrmejerier startsida

Våra förpackningar

Våra förpackningar bidrar både till vår klimatbelastning och att mängden avfall ökar, därför är arbetet med att öka andelen miljövänliga förpackningar en viktig del av vårt miljöarbete. Förpackningarna har också en viktig uppgift i att skydda livsmedlen och på så sätt förlänga hållbarhet och minska svinn. Ambitionen är att både minska den totala klimatbelastningen från alla förpackningar och att öka andelen förpackningar av material som går att återanvända efter återvinning.

De flesta av våra förpackningar består idag av kartongmaterial, som går att återanvända upp till sju gånger i andra kartongprodukter! Totalt innebär det att drygt 90 procent av Norrmejeriers förpackningar är återvinningsbara.

De flesta av våra färskvaruförpackningar innehåller plastmaterial som går att materialåtervinna och vi har till exempel bytt typ av plast i våra bägarförpackningar till en som är bättre ur ett klimatperspektiv, minskat mängden plast i vissa förpackningar och bytt till förnybar plast i våra plastkorkar. Plast är en av livsmedelsbranschens stora utmaningar, men forskning och utveckling av material pågår hela tiden för att hitta nya material där krav på såväl hållbarhet som livsmedelssäkerhet och kvalitet kan uppfyllas. Vi följer aktuell forskning och strävar efter att hela tiden förnya våra förpackningar i den takt det är möjligt.

Våra ostförpackningar består dock av flerskiktsmaterial av plast som istället går till energiåtervinning. Anledningen till det är att det idag inte finns något plastmaterial som både bevarar ostens kvalitet och som går att materialåtervinna. Vi vill ju såklart att osten ska fortsätta hålla samma höga kvalitet men i en bättre förpackning, därför har vi hela tiden koll på utvecklingen och testar olika material. Det långsiktiga målet är att 100 procent av våra plastförpackningar ska kunna materialåtervinnas och att enbart förnybar och återvunnen plast skall användas efter 2030.

Upptäck mer