Till Norrmejerier startsida

Norrmejeriers värdekedja

Den lokala livsmedelsproduktionen är samhällsviktig. Att säkerställa att bland annat butiker, äldreboende, sjukhus och skolor i hela Norrland får våra mejeriprodukter och andra livsmedel är ett uppdrag vi tar på stort allvar. Vi agerar långsiktigt, med ett hållbart perspektiv i hela värdekedjan från gräset som växer till goda produkter som gör gott. Här nedan ser du hur i sex steg hur vår värdekedja ser ut, från bondens gård till ditt kök, och hur vi i varje steg arbetar för att göra den så hållbar som möjligt.

Mjölkgården

Norrmejeriers ägare och mjölkbönder är grunden för verksamheten. Som både ägare och mjölkleverantörer driver de arbetet med norrländsk hållbar mjölkproduktion framåt.

Mjölkinsamling

Norrmejeriers mjölkbilar kör flera tusen mil varje år. Logistiken, rutterna och bränslet optimeras löpande.

Mejeri

Norrmejerier erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö med engagerade medarbetare. De arbetar för att säkerställa livsmedelssäkerhet, utmärkt produktkvalitet, miljövänliga förpackningar och resurseffektiv produktion.

Samdistribution

Norrmejerier bedriver kollektivtrafik för livsmedel i norra Sverige. Mer än 60 procent av godset i lastbilarna kommer från andra livsmedelsföretag. Optimering av rutter och byte mot mer hållbara bränslen sker löpande.

Kunder

Norrmejerier har flera tusen kunder inom dagligvaruhandeln och inom restauranger och storkök. Vi har en ständig dialog för att uppfylla kundernas förväntningar på oss.

Konsumenter

Norrmejerier vill bidra till goda matvanor genom näringsrika och goda mejeriprodukter. Samtidigt vill vi belasta miljön så lite som möjligt och därför ger vi tips på våra förpackningar om hur man kan minska matsvinn och återvinna förpackningarna.

Upptäck mer