Till Norrmejerier startsida

Norrmejeriers historia

Som Sveriges nordligaste mejeri har vi en stolt historia och stolta traditioner att värna. Det finns goda skäl till att vi heter Norrmejerier. I generation efter generation har vi hämtat vår kraft och styrka från det sant norrländska.

Norrmejerier bildades 1971 av Västerbottens Södra, Skellefteortens och Lappmarkens mejeriföreningar. 1989 tillkom gårdar från Nolaskogs i Örnsköldsviks kommun och 1991 slogs föreningen ihop med Norrbottens Läns Producentförening. Sedan har Norrmejeriers upptagningsområde vuxit med fler medlemmar i Västernorrlands och Jämtlands län.

Förr i tiden fanns det gårdar i varje by, då användes mjölken som bönderna fick från sina kor på den egna gården och ville man ha ost eller smör fick man göra den själv. Men när Sverige började få industrier flyttade många människor in till städerna och behövde kunna köpa smör, fil och ost i affärer. Under den här tiden började därför bönderna att sälja mjölk till gårdsmejerier som byggdes i byarna eller till större herrgårdar som hade egna mejerier. Fördelen var att bönderna fick betalt för mjölken som de sålde men däremot fick de inte ta del av vinsten från produkterna som tillverkades på mejeriet. Den gick till mejeriets ägare som ofta kunde vara stora godsherrar.

Bönderna bestämde sig därför för att gå ihop och bilda egna föreningar där de själva kunde göra sina egna produkter av mjölken, utan mellanhänder. Bönderna fick nu själva ta vinsten och fördela den bland sina medlemmar och det låg även i allas intresse att leverera så bra mjölk som möjligt till den egna föreningen. Dessutom var fördelen att ju fler bönder som gick med i föreningen desto mer mjölkprodukter kunde de sälja. Det i sin tur gav mer pengar till att köpa nya maskiner eller anställa kunnig personal till mejeriet. Allt eftersom åren gick blev mejeriföreningarna större och de mindre mejerierna ersattas av större modernare mejerianläggningar.

Hållbar utveckling

Norrmejerier har jobbat med hållbarhet sedan första norrlandsbonden satte bopålarna i marken och mjölkade sin första ko. Bönderna som brukat jorden här i norra Sverige har alltid haft stor respekt för naturen. Man måste hushålla – med utsäde, bete, arbetskraft och allt som djuren och markerna ger om man ska överleva. För de första bönderna var hushållandet en mycket konkret realitet. De levde hela sina liv lokalt, på det som gården gav.

Som ekonomisk förening, med bönderna som våra ägare, följer ett nära samband mellan vårt ursprung och våra värderingar. Att verka lokalt och hållbart finns i vårt blodomlopp.

Vi var tidigt pionjärer när det gäller varumärken, marknadsföring och kvalitetsarbete. Vår Västerbottensost började exporteras till Stockholm – med båt – redan på 1870-talet och W-symbolen med kronan registrerades 1910. Vi var också först i Sverige med att röta restprodukter i vår egen biogasanläggning och ta vara på energin.

Norrmejerier idag

Idag har Norrmejerier ett mejeri i Luleå, ett i Burträsk och ett i Umeå där vi förädlar drygt 200 miljoner kg mjölk varje år.

Vi ägs av cirka 300 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län.  Våra medarbetare jobbar varje dag med att säkerställa våra konsumenters och kunders behov av norrländska mejeriprodukter och därigenom ge bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i ett levande Norrland. Vi är en viktig kugge i det norrländska samhället. Ekonomiskt, Ekologiskt och Socialt. Vi gör gott.

Upptäck mer