Till Norrmejerier startsida

Gör gott för Norrland

Norrmejerier är en oskiljbar del av det lokalsamhälle vi verkar i. Du vet säkert redan att om du väljer produkter med vår logotyp så garanteras du 100 % norrländska produkter, samtidigt som du är med och gör gott för Norrland. Men vad betyder det egentligen? Varför är det så bra att välja norrländskt? Här kan du läsa mer om vad vi menar när vi säger Gör gott.

Norrländsk omställning

När Norrland mår så mår vi bra. Tillsammans möjliggör vi en Norrländsk Omställning.

Läs mer

Årets Norrlandsvisionär

Har du en idé som kan göra gott för ditt Norrland? Då kan vi
hjälpa till att förverkliga den, för tillsammans är ingenting omöjligt.
Läs mer och berätta på åretsnorrlandsvisionär.se

Årets Norrlandsvisionär

Upptäck mer