Till Norrmejerier startsida

God djuromsorg

I Norrmejeriers produktion och leverantörskedja finns både människor och en hel del kor, ungefär 24 000 närmare bestämt. För oss är god djuromsorg en självklarhet för att lantbruket ska vara hållbart.

Mjölkkor i Norrland ska, enligt förordningen, gå på grönbete under minst två sommarmånader mellan maj och september. Ekogårdar ytterligare två månader. Många gårdar har dock djuren ute längre än så. Två till tre gånger om dagen är korna inne i ladugården för att mjölkas. På många gårdar kan korna välja själva när de vill vara ute eller inne då ladugårdsdörren alltid står öppen. Varma sommardagar söker sig korna ofta självmant in under dagtid för att få skugga och är i stället ute på natten då det är svalt.

Djurskyddslagstiftningen ligger på en hög nivå i Sverige jämfört med många andra länder. Här är skyddet för mjölkkor och andra djur starkt och på Norrmejerier har vi nolltolerans mot brister inom djuromsorg, djurvälfärd och djurskydd. Vårt kvalitetssäkringssystem Norrgården® är en garanti för detta.

Upptäck mer