Till Norrmejerier startsida

Om Norrmejerier

Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län.
Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland och tillgodose konsumenters och kunders önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet.

Vår vision är att göra gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.

Affärsområden

Norrmejerier är sedan januari 2017 uppdelat i affärsområden med resultatansvar. Detta är ett viktigt steg i att förbättra lönsamheten för de norrländska mjölkbönderna.

Läs mer

Hållbarhet

Norrmejerier tar sitt ansvar för Norrland genom att värna såväl en ekonomisk, som social och miljömässigt hållbar utveckling med öppna  landskap, en biologisk mångfald och arbetstillfällen.

Hållbart Norrland
Gör gott för Norrland - Läs mer här!

Kontakta oss

Här hittar du kontaktformulär och andra vägar in till Norrmejerier.

Så här når du oss

Norrmejerier följer Coronaviruset (Covid-19)

Våra kunder och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet. Norrmejerier har sedan utbrottet av coronaviruset noga följt händelseutvecklingen och vidtagit åtgärder utifrån en försiktighetsprincip för att värna alla medarbetares hälsa samt minimera påverkan på vår verksamhet. Bland annat har vi infört generellt besöksförbud på alla våra anläggningar.

Som lokalt livsmedelsproducerande företag har vi ett extra stort ansvar för den lokala livsmedelsförsörjningen. Vi agerar enligt myndigheternas rekommendationer och följer utvecklingen mycket noggrant. 

Nyheter från Norrmejerier

Föreningen har många spännande saker på gång, här hittar du några av dem…

Läs mer