Till Norrmejerier startsida

Tryckeri äro

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens, ordningens och ekonomiens upprätthållande.

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens, ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras på grund af det oförstånd med hvilket kaster, formbräden och regaler tillverkas och försäljas Kaster som äro dåligt hopkomna och af otillräckligt.

Tryckeri äro

Ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras på grund af det oförstånd med hvilket kaster.

Läs mer