Till Norrmejerier startsida

Norrlandsquiz!

Testa dina kunskaper om Norrland och våra Norrländska kor och bondgårdar. Utmana familj, vänner och kollegor. Lycka till!

1. Vi har många dialekter och uttal i Norrland. Det kan skilja sig mellan län, orter och närliggande byar. Vad betyder ”Harta borti harta, å harta borti he”? 
Tips: tänk matematik.


1 En fjärdedel 
X. 50% 
2 En åttondel

 
2. Korna på Norrmejeriers gårdar runt om i Norrland gör ett viktigt jobb då de betar, bland annat genom att hålla landskapen öppna. Ungefär hur många fotbollsplaner motsvarar ytan de betar under ett år.

1. 1 000 st
X. 10 000 st
2. 100 000 st

3. Mjölken från Norrmejerier ger bra energi och innehåller många viktiga vitaminer och mineraler, hur många?

1. 18 av 22st
X. 12 av 22st
2. 14 av 22st


4. Hur många timmar sover en norrländsk ko i genomsnitt per dygn?

1. Nio timmar per dygn
X. Fem timmar per dygn
2. Tre timmar per dygn 

5. Kor är idisslare, men vad innebär det?

1. Djur som tuggar och sväljer maten två gånger
X. Djur som betar mer än 9 h om dagen
2. Djur som ger mjölk


6. Varken kossor eller kalvar har fötter, eller jo men de heter inte riktigt så, vet du vad de kallas?

1. Hovar 
X. Klövar
2. Tassar

7. Hur mycket vatten dricker en norrländsk ko på en dag?

1 50-70 liter per dag
X 25-30 liter per dag
2 100-150 liter per dag

8. En bonde bidrar som företagare till fler arbetstillfällen än bara för sig själv. Hur många i genomsnitt?

1 ca 5
X ca 2
2 ca 8


9. Betande kor gör ett viktigt jobb för att bibehålla den biologiska mångfalden här i Norrland. Vad innebär det? (fler än ett svar kan vara rätt)

1 Att vi har ett landskap med artrika ängar och naturbetesmarker  
X Att många fåglar och insekter fortsätter att trivas.
2 Att vi kan bibehålla en artrikedom lika hög som i Amazonas

10. Att Norrland är stort till ytan känner nog de flesta till, men hur stor del av Sverige är det?

1. 33,3 %
X 42,7 %
2 59,6 %


11. Vad brukar man kalla det ”konserverade gräs” som korna äter på vintern?
1. Slitage
X. Ensilage.
2. Vall

12. Mjölk och andra produkter är märkt med ”Bäst före datum”, vad innebär det?

1. Att du måste kasta mjölken dagen efter detta datum
X. Att mjölken sannolikt är bra efter detta datum så lukta och smaka 
2. Att mjölken förvandlas till fil efter detta datum

 

Rätt svar:
1.2, 2.2, 3.1, 4.2, 5.1, 6.X, 7.2, 8.2, 9.1.X.2, 10.2, 11.X, 12.X