Till Norrmejerier startsida

Monica o Håkan Lundgren - mjölkbönder i Junsele, Västernorrland

Hej och välkommen till vårt mejeri! På nyårsdansen 1983 träffade jag mitt livs kärlek, Håkan. Han var mjölkbonde och hade en gård utanför byn.

Själv hade jag aldrig planerat att bli bonde, men det föll sig naturligt då jag alltid tyckt om djur. I vår nybyggda ladugård finns plats för 37 kor och ungdjur. Det är egentligen en ganska liten besättning, men vi vill kunna sköta allt som ett mindre familjejordbruk. Dessutom lär vi verkligen känna korna. Jag minns fjällkon Stava, som bara lät sig mjölkas om hon fick lyssna på radio. Eller Millennium som kom till världen den kalla nyårsaftonen 1999. Och jag glömmer aldrig Rosalind som fick tvillingar tre gånger! Det är minnen jag kommer bära med mig i hjärtat resten av livet. Vi behöver korna för att hålla landskapen öppna och vi behöver dig! Därför är jag evigt tacksam för att du väljer just mitt mejeri. Norrmejerier.

Monica och Håkan Lundgren, mjölkbönder i Junsele och stolta delägare av Norrmejerier.

Mjölk ger energi

Mjölk är ett av de mest fullvärdiga livsmedel som finns. Mjölk och mjölkprodukter är våra viktigaste kalciumkällor men innehåller även betydande mängder av flera andra viktiga näringsämnen som både barn och vuxna behöver.

Mer om våra mjölkprodukter