Till Norrmejerier startsida

Återvinn din förpackning

Återvinning är en liten insats som i förlängningen har en stor inverkan på miljön. När man verkar i så nära samspel med naturen som Norrmejerier gör, har man ett ansvar för att agera långsiktigt – i stort som smått. Genom att återvinna dina förpackningar är du med i det arbetet och sparar på vår jords resurser. Här kan du läsa hur du återvinner dina förpackningar.

Ekologisk mellanmjölk i en klimatsmart förpackning med skruvkork. Skölj ur i kallt vatten om du vill, och platta sedan till förpackningen. Lämna förpackningen i behållaren för pappersförpackningar. Den lösa biokorken lämnas i behållaren för plastförpackningar. Tack vare att kartongen kommer från ansvarsfullt odlad skog och materialet i både kork och yttre ytskikt är framställt av växtbaserad råvara tillför vi mindre koldioxid till vår jord än tidigare. Det tycker vi är bra.

Använda förpackningar lämnas i återvinningen för pappersförpackningar. Plastkorken kan du lägga i återvinningen för plastförpackningar. Du behöver inte avlägsna förpackningens fasta plastdelar, de separeras ut i själva återvinningsprocessen.

Tetra Brik® kallas även för Tegelstenen och återvinns som pappersförpackning. Skölj gärna ur och torka förpackningen så slipper du lukt och platta till den så sparar du plats både hemma och på återvinningsstationen.

Tetra top® återvinns som pappersförpackning och korken som plast. Du behöver inte avlägsna förpackningens fasta plastdel som sitter längst upp. Den separeras ut i själva återvinningsprocessen. För att få ut det allra sista ur förpackningen och minska matsvinnet går det att avlägsna toppen på förpackningen. Det är både ekonomiskt smart och bidrar till en bättre miljö.

Våra bägare med tillhörande lock och skyddsoblat återvinns som plastförpackning.

För Norrgottförpackningen gäller det att återvinna skyddsoblatet och asken som pappersförpackning och locket som plastförpackning. Torka eller skölj gärna ur asken så slipper du lukt.

Norrmejerier är med i REPA (registret för producentansvar) som är en del av FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och tar därmed ansvar över återvinning av våra förpackningar. Läs mer om återvinning av förpackningar på Tetra Paks hemsida här.

Bidra till ett renare Norrland

Den rena norrländska naturen är en självklarhet för oss som bor i Norrland. Återvinning är en viktig del där vi tillsammans bidrar till att hålla vårt Norrland rent. Läs mer om vårt omfattande miljöarbete. 

Vårt miljöarbete

Miljövänliga förpackningsmaterial

Valet av förpackning för våra norrländska produkter görs alltid med miljön i åtanke.

Våra produkter