Till Norrmejerier startsida

Biokork på våra norrländska mjölkförpackningar

Norrmejeriers mål är att lämna ett så litet klimatavtryck
som möjligt. Det innebär att minimera användningen av naturens ändliga resurser. Att byta till växtbaserat material i
förpackningar är en del i ett långsiktigt miljöarbete.

De nya korkarna är förnybara och gjorda av växter.Till skillnad från fossila råvaror skapar förnybara råvaror, de som kommer från växtriket, inget tillskott av CO2 till atmosfären. De återanvänder istället den CO2 som redan finns i atmosfären genom att den binds i biomassan vid återväxt. Det tycker vi är bra.

Klimatsmart förpackning

I vår Ekologiska Mellanmjölk ökar andelen förnybart material från 82 till 92 procent jämfört med den tidigare förpackningen. Kartongen kommer från ansvarsfullt odlad skog. Korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara. 

Norrmejerier har ett ansvar och tar ansvar för att agera långsiktigt i stort och smått. Norrmejerier håller landsbygden levande med öppna landskap och en biologisk mångfald.  Det här är ett steg på vägen för att bevara allt vi älskar med Norrland och låta våra barn och barnbarn njuta av allt som är fantastiskt här. Tänk att du både gör en insats för Norrland och miljön – när du väljer norrländskt!

Återvinning

Använda förpackningar lämnas i återvinningen för pappersförpackningar. Korken är gjord av biologiskt material och är återvinningsbar som plast, men den är inte nedbrytbar. Sortera därför korken i återvinningen för plast. Du behöver inte avlägsna förpackningens fasta plastdelar, de separeras ut i själva återvinningsprocessen.

Hållbarhet

Norrmejerier tar sitt ansvar för Norrland genom att värna såväl en ekonomisk, som social och miljömässigt hållbar utveckling med öppna  landskap, en biologisk mångfald och arbetstillfällen.

Hållbart Norrland