Till Norrmejerier startsida

Ekologiskt från dina norrländska mjölkbönder

Norrmejerier erbjuder ekologiska alternativ inom flera olika varugrupper. Även om ekologisk mjölk, fil, yoghurt och grädde från Norrmejerier är lika vit som andra mejeriprodukter, är ambitionerna bakom gröna. 

Ett grönt sätt att göra gott för Norrland!

 • Ekologisk odling och djurhållning kännetecknas av extra stor miljöhänsyn.
 • Vår ekologiska mjölkproduktion sker på den norrländska naturens villkor.
 • De ekologiska mjölkbönderna odlar och producerar till största del kornas foder själva, utan konstgödsel och bekämpningsmedel såklart.
 • Stallgödseln tas om hand och ger näring till böndernas åkermarker.
 • Att korna på våra ekologiska gårdar har längre betessäsong gynnar inte bara kossorna, utan också våra öppna landskap och biologiska mångfald.
 • För när korna mår bra, mår hela naturen bra! Blommor, insekter, fåglar och fjärilar trivs i närheten av våra välmående gårdar och kossor.
 • På så sätt är den här ekologiska mjölken en del av ett kretslopp, där alla gårdens resurser effektiviserats för att göra gott för hela Norrland.

Alla Norrmejeriers ekologiska produkter är KRAV-märkta vilket innebär att de lever upp till KRAVs regelverk och är granskade av en tredjepart.

Läs mer om KRAV på deras hemsida här.

KRAV-märkning

Våra ekologiska mjölkbönder

Torsta Lantbruksskola är en av våra mjölkgårdar som levererar ekologisk mjölk. Vi har intervjuat Ladugårdsförmannen och yrkesläraren Anna-Karin Haag. Nedan svarar hon på frågor om deras ekologiska mjölkproduktion.

 1. Du jobbar med ekologisk mjölkproduktion, berätta varför det är viktigt för dig med ekologiskt?

 2. För oss som är ett naturbruksgymnasium är det viktigt att vi lär våra elever hur man driver ett jordbruk utan genvägar samt hur de olika regelverken skiljer sig år. Vi lär ut hur man bekämpar ogräset genom bland annat en varierad växtföljd i stället för att bekämpa med naturfrämmande bekämpningsmedel. För oss är det viktigt att eleverna har ett kretslopps tänk och förstår innebörden av en biologisk mångfald och hur viktig den är.

 3. Lyft något som kanske inte alla känner till om ekologisk mjölkproduktion?

 4. Att mjölkkorna ska vara ute på bete minst 12 timmar om dagen under betesperioden.

 5. Vilken är din favoritprodukt du vill tipsa om?

 6. Norrgott är något som alltid måste finnas i vårt kylskåp hemma. En ren naturprodukt som ingen vill vara utan!

Ekologiskt - gott för hela Norrland

Ekologiska produkter från Norrmejerier kännetecknas av extra mycket miljöhänsyn. På en ekologisk mjölkgård är de norrländska kossorna ute i hagen längre om sommaren och fodret är i huvudsak producerat på den egna gården. Det minskar både transporter och energianvändning.

Våra ekologiska produkter