Till Norrmejerier startsida

Ekologiskt från dina norrländska mjölkbönder

Norrmejerier erbjuder ekologiska alternativ inom flera olika varugrupper. Även om ekologisk mjölk, fil, yoghurt och grädde från Norrmejerier är lika vit som andra mejeriprodukter, är ambitionerna bakom gröna. 

Fält ekologiskt

Ett grönt sätt att göra gott för Norrland!

Ekologisk odling och djurhållning kännetecknas av extra stor miljöhänsyn. Alla Norrmejeriers ekologiska produkter är KRAV-märkta vilket innebär att de lever upp till KRAVs regelverk och är granskade av en tredjepart. Fodret är ekologiskt och till stor del producerat på den egna gården. Ekologisk produktion utgår från ett kretslopptänk där varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det gynnar den biologiska mångfalden.

Läs mer om KRAV på deras hemsida här.

KRAV-märkning