Till Norrmejerier startsida

Sponsringsvilkor

Vi brinner för att göra gott och vår sponsring är en viktig del i detta. Kul att du också gör gott!

Gräsrotssponsring Barn

  • Arrangemang för barn och ungdomar upp till 18 år i Norrmejeriers område.
  • Arrangemang inom kultur, mat, idrott, miljö eller samhälle.
  • Att arrangemanget som sponsras bedriver en seriös verksamhet inom sitt område.
  • Att det upprättas ett skriftligt samarbetsavtal mellan parterna, se avtalsmall.
  • Norrmejerier ska ha branschexklusivitet inom mejeribranschen.
  • Norrmejerier ska ha associationsrätt till objektet.
  •  Norrmejeriers produkter ska kunna ätas vid passande tillfälle under arrangemanget

Ansök om sponsring

Vi brinner för att göra gott och vår sponsring är en viktig del i detta. Kul att du också gör gott! Ansök om sponsring här.

Läs mer