Till Norrmejerier startsida

Års- och hållbarhetsredovisning

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi är norrlänningarnas eget mejeri. Varje liter mjölk, ostbit och smörpaket från Norrmejerier är en investering i Norrland och har betydelse för såväl arbetstillfällen, en livskraftig landsbygd med öppna landskap som för den norrländska biologiska mångfalden. Det vi gör tillsammans är inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.

Ladda ner och läs Norrmejeriers års- och hållbarhetsredovisning 2023 här

Ljusare framtid för mjölkbönderna trots ett tufft 2023. Det har varit ett utmanande år för Norrmejerier, men genom tuffa tider har vi också sett vad som verkligen är möjligt när vi arbetar tillsammans. Inflationen och den svaga svenska kronan har varit våra största utmaningar. Detta har lett till prishöjningar på livsmedel i våra butiker, vilket i sin har fått effekten att allt fler av våra kunder väljer billigare alternativ. Trots en stark press på att hålla nere priserna, har vi insett vikten av att fortsätta
sträva efter rättvist värde för våra produkter.

Ordförande Göran Olofsson berättar mer här>

Hållbar norrländsk omställning. Norrmejerier går i bräschen för en mer hållbar produktion. Det är dags att vi slutar prata  om korna som klimatbovar och istället ser
till den miljönytta de skapar och hur vi bidrar till en hållbar och långsiktig livsmedelsförsörjning.

Ord från hållbarhetschef Stina Printz. Läs mer >

Ännu ett turbulent år men tydliga steg i rätt riktning. 2023 blev precis som 2022 ett mycket utmanande år med enormt fokus på matpriser, lågpris som vann mark, högt kampanjtryck och minskad konsumtion. Trots en extrem omvärld lyckades Norrmejerier leverera ett klart förbättrat resultat jämfört med 2022 och även nå ett mjölkpris till våra ägare, sett till helår, som endast var -10 öre lägre än året innan.

Ord från vd Gerhard Bley. Läs mer >

Vår verksamhet

För att nå en hållbar produktion behöver alla steg i verksamheten effektiviseras och bli mer resurssnåla. Fokus ska ligga på att minska klimatutsläppen, vattenanvändningen och  svinnet. Transporterna ska optimeras och fossila bränslen ska fasas ut

Läs mer

Medarbetarskap & leadarskap

Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Vi fokuserar på det goda medarbetarskapet och skapar utrymme för
mångfald, eget ansvar och utveckling

Läs mer

Våra gårdar och vår omvärld

Norrmejerier är en oskiljbar del av det lokalsamhälle vi verkar i. Tillsammans med våra ägare och andra aktörer ska vi bidra till livsmedelsförsörjningen, minskade
klimatutsläpp, ökad biologisk mångfald och ett levande samhälle. Miljö, hälsa och socialt ansvar ska tas hänsyn till vid alla inköp av förpackningsmaterial, varor och tjänster.

Läs mer

Vår framtid

Med mod, framtidstro och nyfikenhet ska vi hitta nya innovativa lösningar för
att erbjuda långsiktigt hållbara produkter. Vi ska ingå i samarbeten som tar oss
framåt och bidrar till ekologisk och ekonomisk nytta. Norrmejerier ska skapa
stolthet och mervärde.

Läs mer

Tidigare års- och hållbarhetsredovisningar 

År 2022

År 2021

 

Ladda ner årsredovisningen 

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

 

Ladda ner hållbarhetsredovisningen

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017