Till Norrmejerier startsida

Norrmejeriers årsredovisning 2016

Året som helhet har varit tufft med låg ersättning för medlemmarnas mjölk. I december kom en välkommen vändning då Norrmejerier höjde ersättningen med 30 öre från första januari 2017. Norrmejeriers sortiment tog under 2016 plats i samtliga jämtländska Coop-butiker. Under hösten lanserades en ny laktosfri mjölk som fick ett närmast bejublat mottagande. Dessutom har Västerbottensost presenterat nyheter i form av Västerbottensost Vindelnrökt och Västerbottensost Extralagrad.

Innehåll i årsredovisning för 2016

Verksamheten

 • Året i korthet - 2
 • Ordförande har ordet - 4
 • Vd har ordet - 6
 • Marknad och trender - 9
 • Hållbarhetsredovisning - 19
 • Uppmärksammas för utmärkt mjölk - 28

 Ekonomi

 • Förvaltningsberättelse - 29
 • Resultaträkningar - 31
 • Balansräkningar - 32
 • Rapport över förändring i eget kapital - 34
 • Kassaflödesanalys - 35
 • Bokslutskommentarer och noter - 36
 • Revisionsberättelse - 41
 • Styrelse och revisorer - 44
 • Företagsledning - 46

 

Ladda ned årsredovisningen som pdf!

År 2016 >

År 2015 >

År 2014 >

Om Norrmejerier

Vår vision är att göra gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.

Mer om Norrmejerier