Till Norrmejerier startsida

Års- och hållbarhetsredovisning

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi är norrlänningarnas eget mejeri. Varje liter mjölk, ostbit och smörpaket från Norrmejerier är en investering i Norrland och har betydelse för såväl arbetstillfällen, en livskraftig landsbygd med öppna landskap som för den norrländska biologiska mångfalden. Det vi gör tillsammans är inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.

Norrlänningarnas mejeri 

Norrland har goda förutsättningar för att driva mjölkproduktion och vi är övertygade om att vi och de norrländska mjölkgårdarna, i takt med klimatförändringen, kommer att få en allt större roll i Sveriges livsmedelsförsörjning. En utförlig redovisning året som gått och vårt hållbarhetsarbete hittar du i vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022.

Ladda ned årsredovisningen som pdf

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

Hållbarhetsredovisning

Vår planet står inför stora utmaningar och vad vi äter påverkar i allra högsta grad möjligheterna att bromsa och vända klimatkrisen. Norrmejerier vill vara en del av lösningen. Vi är i den unika positionen att vi kan arbeta i varje steg hela vägen från ko till konsument och på så sätt bidra till en mer uthållig och motståndskraftig planet. Vår ambition är att, i samverkan med andra, göra Norrland till en klimatpositiv region. En region som går före och inspirerar andra.

Ett hållbart Norrland

Läs mer om våra ambitioner, vårt hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsmål utifrån våra fyra övergripande fokusområden; Ett levande Norrland, En planet i balans, En hållbar leverantörskedja och En god arbetsplats i vår Års- och Hållbarhetsredovisning 2021 redovisad enligt Global Reporting Initiative (GRI) med tillämpningsnivå Core.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen som pdf

År 2022

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

Upptäck mer