Till Norrmejerier startsida

Tack för din sponsringsansökan!

Tack för din sponsringsansökan. Vi kommer att behandla alla inkomna ansökningar efter att ansökningstiden gått ut för den månad din ansökan gäller. Därefter återkommer vi med besked till dig.

Ansökningstider och FAQ

Vi utvärderar ansökningarna efter att innevarande period gått ut, för att det ska vara rättvist och ordentligt. Dessa hittar du under frågor och svar.

Vanliga frågor om sponsring