Till Norrmejerier startsida

Grafisk profil

Upplevelsen av Norrmejerier som företag och våra produkter skapas till stor del av de visuella kontaktytorna. Genom t ex annonser, butiksmaterial och förpackningar. Genom att uppträda på ett konsekvent och likartat sätt kan vi förmedla trovärdighet och professionalism. Våra synliga kännetecken är även en del av Norrmejeriers företagskultur. I vår grafiska riktinjer hittar du exempel på hur tillämpningen av vår grafiska profil kan se ut.

Följande riktlinjer finns som pdf:er.

Logotyper

Typografi

Färger

Logotyper hittar du här.

Om Norrmejerier

Vår vision är att göra gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.

Mer om Norrmejerier