Till Norrmejerier startsida

Grafisk profil

Upplevelsen av Norrmejerier som företag och våra produkter skapas till stor del av de visuella kontaktytorna. Genom t ex annonser, butiksmaterial och förpackningar. Genom att uppträda på ett konsekvent och likartat sätt kan vi förmedla trovärdighet och professionalism. Våra synliga kännetecken är även en del av Norrmejeriers företagskultur. I vår Grafiska manual hittar du exempel på hur tillämpningen av vår grafiska profil kan se ut.

Grafisk manual hittar du här.

Logotyper hittar du här.

Om Norrmejerier

Vår vision är att göra gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.

Mer om Norrmejerier