Till Norrmejerier startsida

Hållbarhetsredovisning

Vår planet står inför stora utmaningar och vad vi äter påverkar i allra högsta grad möjligheterna att bromsa och vända klimatkrisen. Norrmejerier vill vara en del av lösningen. Vi är i den unika positionen att vi kan arbeta i varje steg hela vägen från ko till konsument och på så sätt bidra till en mer uthållig och motståndskraftig planet. Vår ambition är att, i samverkan med andra, göra Norrland till en klimatpositiv region. En region som går före och inspirerar andra.

Års- hållbarhetsredovisning 2022

Ett hållbart Norrland

Läs mer om våra ambitioner, vårt hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsmål utifrån våra fyra övergripande fokusområden; Ett levande Norrland, En planet i balans, En hållbar leverantörskedja och En god arbetsplats i vår Års- och Hållbarhetsredovisning 2021 redovisad enligt Global Reporting Initiative (GRI) med tillämpningsnivå Core.

 

Ladda ner hållbarhetsredovisningen som pdf

Upptäck mer