Till Norrmejerier startsida

Hållbarhetsredovisning

Vår planet står inför stora utmaningar och vad vi äter påverkar i allra högsta grad möjligheterna att bromsa och vända klimatkrisen. Norrmejerier vill vara en del av lösningen. Vi är i den unika positionen att vi kan arbeta i varje steg hela vägen från ko till konsument och på så sätt bidra till en mer uthållig och motståndskraftig planet. Vår ambition är att, i samverkan med andra, göra Norrland till en klimatpositiv region. En region som går före och inspirerar andra.

Ett hållbart Norrland

Läs mer om våra ambitioner, vårt hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsmål utifrån våra fyra övergripande fokusområden; Ett levande Norrland, En planet i balans, En hållbar leverantörskedja och En god arbetsplats i vår Års- och Hållbarhetsredovisning 2021 redovisad enligt Global Reporting Initiative (GRI) med tillämpningsnivå Core.

 

Ladda ner hållbarhetsredovisningen som pdf

Upptäck mer